top of page
gasketelwet.png

Wat houd de nieuwe Gasketelwet in? 

Het onderhouden van uw cv-ketel mag volgens de wet alleen door gecertificeerde vakmensen worden uitgevoerd. Daarmee wordt voorkomen dat ongeschoolde en ondeskundige monteurs aan gasverbrandingsinstallaties werken, wat de kwaliteit ten goede komt en de kans op koolmonoxideongelukken verkleint.

Een regelmatig onderhouden cv-ketel zorgt voor optimale prestaties. Het heeft directe invloed op het energieverbruik; een goed onderhouden ketel is aanzienlijk zuiniger dan een die niet regelmatig gecontroleerd wordt. Dit resulteert niet alleen in een langere levensduur van uw ketel, maar betekent ook dat u gedurende die tijd geen kosten hoeft te maken voor een nieuw toestel.

Waarom de Gasketelwet?

De Gasketelwet is het resultaat van nieuwe inzichten over de gevaren van koolmonoxide. In 2015 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport uit over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hierbij kwam naar voren dat veel koolmonoxide-incidenten ontstonden door verkeerd handelen of nalatigheid van onkundige monteurs. Ook bleek dat de helft van de ongelukken plaatsvindt bij moderne cv-installaties. Om de branche te professionaliseren, de veiligheid nog meer te waarborgen en het aantal ongelukken met koolmonoxide terug te dringen, heeft de Rijksoverheid besloten certificeringen verplicht te maken.

bottom of page